Reportar comentario

Eczanenin stoğundaki miadı geçmiş ilaçların listelenmesi Kullanılan paket
programın (TEBEOS, Eczanem,) "Miadı Dolan Ürünlerin çıkışı" bölümünden ITS sonlandırma işlemi yapılmış olan ilaç listesi 3 nüsha olarak alınır.
Listelerin her sayfası Kaşe-İmza ile onaylanır. 2. Miadı geçmiş ilaçların imhası.