Reportar comentario

Doktor Maaşlarını Düşürmek Sağlık Harcamalarını
Azaltmaz! Prof. Dr. Ethem Geçim- Genel Cerrahi Kolon ve Rektum Cerrahisi Uzmanı.